Parti eller person?
Vad är viktigast i kommun och regionvalet?

Det är ingen enkel fråga. När jag frågar de största partierna och Sveriges kommuner och regioner (SKR) tycks ändå svaret ganska givet.

Karin Wanngård, socialdemokraternas ledare i Stockholms stad: ”Parti är det viktigaste. Ideologi och politiska förslag är det som har betydelse på sikt, personer kan bytas ut. Men självklart är det en fördel om politikerna är pålitliga, trevliga och kan förklara vad de står för.”
Hennes huvudmotståndare i Stockholm, Anna König Jerlmyr (m), är något försiktigare: ”Det är i slutändan upp till varje väljare vad man värdesätter. Hur bra en företrädare än är måste det däremot förstås också finnas bra politik som backar upp.”
Och SKR:s inställning är den här: ”Partiernas politik bygger ofta på en ideologi. Programmet är beslutat av många gemensamt och är på det sättet mer långsiktigt och fortsätter även vid personbyte. En enskild kandidat kan som person uttrycka tydliga uppfattningar och visioner. En person kan också av olika anledningar avgå under mandatperioden. Vilket som är viktigast måste varje väljare avgöra.”

Många personval
Det gör också väljarna i stor utsträckning. 2018 blev hela 2709 kandidater personvalda till kommun- och regionfullmäktige. De flesta skulle ha kommit in också utan möjlighet till personalval. Men 242 hade inte blivit valda utan ett sånt. Så nog har de enskilda väljarna makt.
Det finns flera möjligheter att kringgå partiernas val. Väljaren kan sätta ett kryss för en kandidat på en lista. Om väljaren sätter kryss för två kandidater räknas det som en röst på partiet och ingen kandidat får personröst.
Men det finns också så kallade öppna valsedlar där väljarna kan skriva till kandidater och på så sätt nominera en annan kandidat än de som partiet valt. Det handlar om partier som inte har registrerat sin partibeteckning. Framför allt mindre lokala partier. Men även här gäller max en kandidat att rösta på. Skriver du in flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din röst.

Välj egen kandidat
Du kan också ta en blank röstsedel och skriva in namnet på ett parti som du vet ställer upp i valet. Om du vill kan du också skriva till kandidat eller kandidater. Men tänk på att du bara kan personrösta på en kandidat som samtyckt till att kandidera.
Vid valet 2018 var 15 procent av listorna öppna, enligt Valmyndigheten.
En och annan kanske gärna skulle vilja stryka en kandidat på röstsedeln. Men det är meningslöst. Vid sammanräkningen tas ingen hänsyn till strykningar av kandidater.
Det finns förstås ännu ett sätt för dig som väljare att visa din makt gentemot partierna. De tycker förmodligen att du helst ska rösta på samma sätt i de tre olika valen. Men väljarna är sluga. Ungefär tre av tio väljare röstar olika.
Det parti som har störst skillnad i andel röster i de olika valen är Sverigedemokraterna. SD är mycket starkare i riksdagsvalet än i kommun- och regionval.

Inget parti eller kandidat som passar?
Till sist finns förstås ännu en chans att demonstrera missnöje med de kandiderande partierna. Det är fullt möjligt att rösta blankt. Då tar du bara en blank röstsedel och stoppar in den i kuvertet.
Sen påpekar säkert vän av ordning att det finns ännu en möjlighet – att inte rösta alls. Men det är inget jag rekommenderar.

K-G Bergström, politisk journalist

Valskola 2022
…en artikelserie om det lokala valet och den lokala demokratins betydelse för vår kommun. Vi vill ge en bra grund att stå på inför valet den 11 september, inte minst till alla förstagångsväljare i kommunen.

Med K-G Bergström, legendarisk politisk reporter på SVT under 30 år och utrikeskorrespondent i USA. Samt även skrivande journalist i ett flertal tidningar, bland annat Expressen.