Har du några tips eller idéer till tidningen?

Vi vill skriva om det som intresserar våra läsare. Du som läsare är välkommen att tipsa oss om en person, en händelse, ett evenemang eller i princip vad som helst som du tror skulle vara av intresse för andra att läsa om.
Om redaktionen bedömer att det finns ett allmänintresse finns det en chans att idén plockas upp och mynnar ut i en artikel.

Lämna ditt tips via kontaktformuläret nedan.
OBS: Vi kan ej garantera att lämnade tips leder till en artikel, då tidsbrist och/eller platsbrist gör att vi inte kan skriva om allt.