Vad har politikerna gjort?

Vem är vem i kommunhuset och vad har de som vi ska välja bland åstadkommit sedan det senaste valet? Och framförallt vad vill de göra framåt, vilka visioner har kommunpolitikerna som vi ska välja?

Hur ska man som väljare veta hur de valda skött sig sen förra valet, undrar kanske någon. Svaret från Sveriges kommuner och landsting är att en del kommuner, till exempel Stockholm, utvärderar vad som skett utifrån föregående vals vallöften. Resultat som publiceras på stadens hemsida. Alla kommuner upprättar också verksamhetsberättelser efter varje år. Det är offentliga handlingar.
Men man bör nog inte bara utgå från de ansvarigas egna utvärderingar. De pratar ju i egen sak. Många tidningar uppges göra egna sammanställningar som naturligtvis är mer rättvisande än den officiella bilden. Om inte lokaltidningarna i ditt område gör såna genomgångar, föreslår jag att du kontaktar dem och ber de göra såna granskningar. Du kan ju också, om du är osäker, kontakta de valda själva och begära svar. Det räcker rimligen med ett mail till dem.

Vad vill politikerna åstadkomma?
Hur ska man som väljare bära sig åt för att få veta vad de lokala politikerna har för visioner? Det är en fråga som jag har fått. Min erfarenhet av politiker är att det är det dem gillar allra bäst. Visioner är deras favoritgren, vill jag påstå. Sakfrågor där man kanske misslyckats är politikerna mindre förtjusta i.
Moderaterna i Stockholm hänvisar till det valmanifest som lanseras inför varje val. Där kan man se deras visioner för kommande mandatperiod. Närmare valet kan man också möta de lokala politikerna i valstugor och på valmöten.
Socialdemokraterna svarar att sociala medier kan ge svaret men också partiernas hemsidor. Att besöka en valstuga eller bjuda in partierna till sin skola eller arbetsplats är också ett sätt att få höra vad partierna tycker. Och intresseorganisationen, SKR, hänvisar utöver det till partiernas webbplats och kontakt direkt med de förtroendevalda. Det finns 36000 sådana i Sverige, vilket innebär en stor närhet mellan politiker och väljare på lokal nivå, tycker organisationen.
Väljarna har också möjlighet att själva lyssna och se på kommun- och regionfullmäktiges sammanträden digitalt i de allra flesta kommunerna och i samtliga regioner.

Politiker eller tjänstemän?
Någon kanske undrar vad det är för skillnad på politiker och tjänstemän? Det enkla svaret är att politiker eller förtroendevald är en person som har valts in i fullmäktige eller valts av fullmäktige att ingå i en nämnd eller styrelse. Politiker har ett tidsbegränsat uppdrag fram till nästa val.
Tjänstemän är anställda av kommunen eller regionen och sitter kvar oavsett valutgång. Det kan handla om jobb i socialtjänst, skola, vård och omsorg, miljöförvaltning, gatu- och parkförvaltning och andra funktioner som sköts av kommun eller region.

K-G Bergström, politisk journalist

Valskola 2022
…en artikelserie om det lokala valet och den lokala demokratins betydelse för vår kommun. Vi vill ge en bra grund att stå på inför valet den 11 september, inte minst till alla förstagångsväljare i kommunen.

Med K-G Bergström, legendarisk politisk reporter på SVT under 30 år och utrikeskorrespondent i USA. Samt även skrivande journalist i ett flertal tidningar, bland annat Expressen.