Är politiker verkligen lögnare, översittare och oansvariga?

Politikerna är lögnare, översittare, maktgalna, korrupta, oansvariga, lata och inkompetenta. Det är beskrivningar som förekommer i sociala medier.

På Sveriges kommuner och regioners hemsida kan ni läsa en utredning om fördomar om politiker i sociala medier. Undersökningens bas är kommentarer på 28 lokaltidningars Facebook-sidor och gjordes ifjol. Det är minst sagt skrämmande läsning.
Den vanligaste generaliseringen om politiker var att de är oansvariga, lata eller inkompetenta. Nära hälften av de negativa kommentarerna hade den uppfattningen.

Inget vackert omdöme
Politikerna beskrevs som nonchalanta, passiva, oföretagsamma, arbetsskygga och oseriösa klåpare.
Politikernas ansvarslöshet och inkompetens ska enligt kritikerna ha orsakat problem med bland annat snöröjning, bostadstillgång, döda stadskärnor och tillgång till elektricitet.

Maktgalna?
Näst vanligaste fördomen om politikerna var att de är hycklare, översittare eller maktgalna. I kommentarerna på lokaltidningarnas Facebook-sidor finns till och med omdömen som kriminella. Politikerna bedriver svågerpolitik och är köpta eller kan köpas.
Om man vill vara positiv kan man ändå konstatera att mer än hälften av kommentarerna (53,1 procent) inte var generaliserande, men 46,4 procent var negativa och bara 0,5 procent var positiva eller neutrala.
Att det finns ett utbrett politikerförakt är uppenbart. Trots att jag själv varit mediebevakare av politik i drygt 40 år blev jag chockad över den här redovisningen.

Min bild är en annan
Min bild av politiker är i huvudsak positiv. Det är personer som offrar mycket av sin fritid för att göra tillvaron bättre för sina medmänniskor. Visst tjänar åtskilliga av dem pengar som heltidsavlönade kommunalråd och dylikt. Men jag tippar att de allra flesta har ett ordinarie jobb och det kommunala uppdraget är bara en fritidssyssla. Dessa förtjänar allas vår respekt, oavsett vad vi tycker om deras politiska åsikter.
Samtidigt finns det ju av och till skäl till politikerförakt. Politiker som missköter sig och förtjänar fördömande. Där har partierna ett tungt eget ansvar. De borde stänga av partivänner så fort dokumenterat missbruk avslöjas.
SKR avslutar studien med den här summeringen: ”Förhoppningsvis kan resultaten som presenteras här få oss att reflektera över hur grova och orimliga generaliseringarna är. Vi behöver också reflektera över konsekvenserna för de politiker som drabbas och för demokratin i vårt land. Samtidigt behöver vi alla fundera på vad vi kan göra för att skapa ett sunt samhällsklimat som är mindre färgat av generaliseringar och förutfattade meningar eftersom det minskar utrymmet för en öppen samhällsdebatt och försvagar demokratin. Vi har alla ett gemensamt ansvar för en trygg och fungerande demokrati.”

Läs sociala medier med en rejäl nypa salt
Mitt råd till er väljare är att inte basera era val på vad som skrivs på sociala medier. Där förekommer tyvärr åtskilliga osakligheter, partiskhet och omdömen som är rent oanständiga. En del står politikerna själva för. När jag skriver den här artikeln har nyligen en M-riksdagsledamot på Twitter framställt en politisk motståndare som en apa…

K-G Bergström, politisk journalist

Valskola 2022
…en artikelserie om det lokala valet och den lokala demokratins betydelse för vår kommun. Vi vill ge en bra grund att stå på inför valet den 11 september, inte minst till alla förstagångsväljare i kommunen.

Med K-G Bergström, legendarisk politisk reporter på SVT under 30 år och utrikeskorrespondent i USA. Samt även skrivande journalist i ett flertal tidningar, bland annat Expressen.