Står de lokala partierna för samma sak som de nationella?

Det kan låta som en enkel fråga. Så här svarar till exempel Socialdemokraternas ledare i Stockholm, Karin Wanngård: ”Ja nästan alltid. Åtminstone inom mitt parti Socialdemokraterna.
Men hennes huvudmotståndare i Stockholms kommunalpolitik, Anna Körlig Jerlmyr (m), som är finansborgarråd och därmed tyngsta lokalpolitiker i huvudstaden är inte lika kategorisk: ”Alla som är medlemmar i ett parti tillhör samma organisation oavsett om man är engagerad på kommunal, regional eller nationell nivå. Man delar de grundläggande värderingarna tillsammans. Moderaterna värderar frihet, trygghet och ansvar både i lokala och nationella frågor. Ett stort parti som Moderaterna kan däremot innehålla en bredd av åsikter, jag är till skillnad från vissa andra moderater till exempel för havsbaserad vindkraft. Däremot är varje kommun unik och har sina egna utmaningar och möjligheter. Därför fokuserar man ofta på olika frågor och gör ibland olika bedömningar beroende på de förutsättningar som gäller och om det är ett nationellt eller lokalt perspektiv.”

SKR inte eniga
Inte heller branschorganisationen, Sveriges kommuner och regioner (SKR), är lika bestämd som Karin Wanngård: ”Partierna bedriver inte alltid samma politik lokalt som nationellt. Ideologiskt och i de stora sakfrågorna finns dock en generell partilinje. Det är också en skillnad mellan rikspolitik och lokal politik. Det finns många frågor av lokal karaktär där partierna inte har någon ståndpunkt på nationell nivå. Dessutom finns det lokala partier som inte tillhör något riksdagsparti. Ofta behöver den lokala politiken vara mer pragmatisk för att lösa de frågor som rör vardagen för medborgarna.”
Ett exempel på att väljarna inte alltid är helnöjda med riksdagspartiernas roll i kommun- och regionalval är att det finns, som SKR påpekar, mängder med lokala partier.
Under den här mandatperioden finns hela 141 partier i kommunfullmäktige och åtta i regionerna. Några av partierna är representerade i flera kommuner eller regioner, till exempel Feministiskt initiativ och Sjukvårdspartiet. Lilla Kalix med bara cirka 15000 invånare har till exempel två olika lokala partier.
Så du som inte är nöjd med riksdagspartierna har god chans att hitta alternativ i din hemkommun som kanske passar dig bättre.

K-G Bergström, politisk journalist

Valskola 2022
…en artikelserie om det lokala valet och den lokala demokratins betydelse för vår kommun. Vi vill ge en bra grund att stå på inför valet den 11 september, inte minst till alla förstagångsväljare i kommunen.

Med K-G Bergström, legendarisk politisk reporter på SVT under 30 år och utrikeskorrespondent i USA. Samt även skrivande journalist i ett flertal tidningar, bland annat Expressen.

Politiska partier som finns representerade i Ljusdals kommunfullmäktige:

Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Ljusdalsbygdens parti
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Politiska partier som finns representerade i Hudiksvalls kommunfullmäktige:

Socialdemokraterna
Moderaterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Politiska partier som finns representerade i Nordanstigs kommunfullmäktige:

Socialdemokraterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Liberalerna
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Nordanstigspartiet.se

Politiska partier som finns representerade i Söderhamns kommunfullmäktige:

Socialdemokraterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet

Politiska partier som finns representerade i Bollnäs kommunfullmäktige:

Arbetarepartiet socialdemokraterna
Bollnäspartiet
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Moderata samlingspartiet
Liberalerna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet de gröna
Kristdemokraterna
Sjukvårdspartiet

Politiska partier som finns representerade i Ovanåkers kommunfullmäktige:

Socialdemokraterna
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Liberalerna
Vänsterpartiet

Valskola 2022
…en artikelserie om det lokala valet och den lokala demokratins betydelse för vår kommun. Vi vill ge en bra grund att stå på inför valet den 11 september, inte minst till alla förstagångsväljare i kommunen.

Med K-G Bergström, legendarisk politisk reporter på SVT under 30 år och utrikeskorrespondent i USA. Samt även skrivande journalist i ett flertal tidningar, bland annat Expressen.