Vad kan du påverka?

Hur ska jag bära mig åt för att påverka de lokala frågorna, har du som kommunmedborgare kanske funderat över? Eller hur du kan komma i kontakt med lokala ­politiker?

Den senare är enklast att besvara. Inför ett val är kommunalpolitikerna synnerligen tillgängliga. De vill inget hellre än att komma i kontakt med sina väljare och även med andras väljare i hopp om att ”omvända” dessa. En del politiker kommer ju till och med och ringer på. De finns ofta i valstugor där partierna har såna. Under valrörelsen har de ju också offentliga möten och brukar vara tillgängliga för frågor och synpunkter.

Skriv till politiker
Utöver det är det enklaste att maila till dem. Adresserna torde finnas på kommunernas hemsidor. I mailet kan du ju framföra konkreta förslag, som kanske rentav resulterar i en motion om politikern håller med dig. Men du kan förstås också lämna synpunkter på vad politikerna gjort eller tänker göra.

Använd tidningen
I den mån lokaltidningarna fortfarande har det som förr kallades insändarsidor, kan du skriva ner dina synpunkter och förslag och skicka dem dit för publicering. Det är ju ett sätt att väcka opinion för din sak. Ett annat sätt är att helt enkelt kontakta en redaktion och försöka få den att ta upp din fråga. Lokalradion och lokal­tidningarna borde ju ha utrymme för kloka tips från lyssnare och läsare, kanske också regional tv. Dessutom har de flesta kommuner egna tv-, radio- eller webbsändningar där du i varje fall får kommunal information, men jag skulle nog försöka få dem att ta upp en fråga som jag brinner för. Det kostar inte att försöka.
Medborgarförslag
Det finns ytterligare ett sätt att få gehör för sitt engagemang. Om du har turen att bo i någon av de cirka 200 av våra totalt 290 kommuner som har infört möjligheten till medborgarförslag kan du lägga ett sånt. Skriv ner förslaget och skicka det per mail eller post till kommunen.
Den är skyldig att behandla förslaget som ett ärende och bereda det. Kommunfullmäktige eller den nämnd som fullmäktige delegerar det till ska sen besluta om man ska anta det eller ej.
I Stockholm hanteras medborgarförslagen i stadsdelsnämnderna och den som lagt förslaget bjuds in för att vara med på det möte som tar upp förslaget. Både finansborgarrådet och oppositionsrådet är närmast entusiastiska över möjligheten till medborgarförslag:
Anna König Jerlmyr (m) skriver att ”det kommer in många fantastiska förslag till oss från medborgarna… medborgarförslag är en viktig del av demokratin för att alla ska få göra sina röster hörda”. Hon nämner ett exempel på resultat – en yogapaviljong i Vasaparken.
Karin Wanngård (s) skriver att ”vi socialdemokrater ser positivt på medborgarförslag, det är bra med engagerade invånare. Förslagen blir ibland verklighet även om det kan ta lite tid”.

Ju fler desto bättre
Om du har många sympatisörer för din sak kan du till och med försöka få till stånd en rådgivande folkomröstning. Det kräver att minst tio procent av de röstberättigade i kommunen står bakom kravet och att inte två tredjedelar av ledamöterna i kommunfullmäktige säger nej.

Medborgarförslag
Sedan kommunallagen ändrades 2002 har det varit möjligt för kommuner att låta personer som är folkbokförda i kommunen lämna medborgarförslag. Syftet med den demokratiska innovationen medborgarförslag är att öka medborgarnas politiska deltagande mellan valen och låta invånare utan rösträtt i dessa val vara med och påverka. Barn, unga och utländska medborgare bosatta i kommunen kan också lämna medborgarförslag.
Källa: Wikipedia

Sök på ”Medborgarförslag” på din kommuns hemsida så ser du om du kan och hur man gör för att lämna i din kommun.

Valskola 2022
…en artikelserie om det lokala valet och den lokala demokratins betydelse för vår kommun. Vi vill ge en bra grund att stå på inför valet den 11 september, inte minst till alla förstagångsväljare i kommunen.

Med K-G Bergström, legendarisk politisk reporter på SVT under 30 år och utrikeskorrespondent i USA. Samt även skrivande journalist i ett flertal tidningar, bland annat Expressen.