Vad kan du påverka?

En och annan väljare frågar sig kanske om man verkligen behöver rösta i alla val. Räcker det inte med riksdagsvalet?
Det enkla svaret är nej. I varje fall om man själv vill kunna påverka beslut som är viktiga för en.

Kommunala beslut påverkar oss från vaggan till graven skulle jag vilja säga. Kommunalpolitiker formulerar det så här:
– Om man vill ha en bättre skola, ökad trygghet och en välfungerande ekonomi är det helt avgörande att gå och rösta i kommunalvalet, säger Anna König Jerlmyr (m) som är finansborgarråd i Stockholm.
Det socialdemokratiska oppositionsrådet Karin Wanngård (s) svarar så här på min fråga:
– Det är alltid viktigt att göra sin röst hörd. Många av de frågor som kommunen styr över påverkar ens vardag. Till exempel skolan, omsorgen om äldre och bostadsbyggandet.
De har rätt. Det torde knappast finnas en enda invånare som inte på något sätt är direkt beroende av vad kommunerna och regionerna gör.
Dessa har både frivilliga och obligatoriska uppgifter.

Kommunens ansvar
Obligatoriska uppgifter:
• Förskola, skola
• Komvux
• Socialtjänst
• Äldreomsorg
• Familjeomsorg
• Handikappomsorg
• Bibliotek
• Bostäder
• Plan- och byggfrågor
• Miljö- och hälsoskydd
• Renhållning
• Avfallshantering
• Vatten och avlopp
• Räddningstjänst
• Krisberedskap

Frivilliga uppgifter:
• Fritid och kultur
• Energi
• Sysselsättning
• Näringslivsutveckling
Regionernas ansvar
Regionerna har ett jämförelsevis mer begränsat ansvar, men samtidigt ett uppdrag som är livsviktigt för många.
Obligatoriska uppgifter:
• Hälso- och sjukvård
• Smittskydd
• Tandvård för barn och unga upp till 23 års ålder
• Kollektivtrafik
• Regional utveckling

Frivilliga uppgifter:
• Kultur
• Utbildning
• Turism

Men exakt hur kommuner och regioner utför dessa uppdrag kan du påverka utifrån dina prioriteringar. Det handlar ju inte bara om hur mycket service du vill ha. Du har ju också att bedöma hur mycket av dina pengar du vill satsa på den kommunala och regionala servicen. Den är ju inte gratis utan betalas av väljarna och i en del fall bidrar ju också avgifter från brukarna. Men partierna har ofta olika åsikt om hur hög kommunalskatten bör vara. Där kan du också påverka.
Kommunalskattten
2022 var kommunalskatten i Sverige i genomsnitt 32,2 procent (kommun- och regionskatt) och det är ju en skatt som alla skattebetalare får punga ut med. Men det är kraftiga variationer. Invånarna i Dorotea har 35,15 procent i skatt. Österåkers kommun har den lägsta med 28,98 procent.
Du behöver inte heller på något sätt skämmas, om du väljer att rösta på olika partier i de olika valen. Det gör numera cirka 30 procent av väljarna.
Partierna är också olika framgångsrika. Sverigedemokraterna hade 2018 störst resultatskillnad mellan lokal- och riksdagsval. Partiet är mycket svagare i lokalvalen, där det bara får 73 procent av röstresultatet i riksdagsvalet.
Valdeltagandet varierar också kraftigt lokalt. Det enskilda valdistrikt i Sverige där flest röstar är Böle i Piteå kommun med 95,1 procent i kommunal­valet 2018.
Lägst valdeltagande har val­distriktet Södertälje 55 Ronna norra, där bara 37,7 procent av de som fick rösta gjorde det.

Valskola 2022
…en artikelserie om det lokala valet och den lokala demokratins betydelse för vår kommun. Vi vill ge en bra grund att stå på inför valet den 11 september, inte minst till alla förstagångsväljare i kommunen.

Med K-G Bergström, legendarisk politisk reporter på SVT under 30 år och utrikeskorrespondent i USA. Samt även skrivande journalist i ett flertal tidningar, bland annat Expressen.