Hur hemligt är valet

– kan vi vara säkra på att valfusk inte förekommer?

Sverige har fått kritik av utländska valobservatörer för att inte ha tillräckligt bra sekretess vid de allmänna valen.

Internationella organisationen OSSE (organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) har funnit att väljarna inte avskärmats tillräckligt när de ska plocka röstsedlar i, eller strax utanför, vallokalen.

Det är en befogad kritik
Jag har själv upplevt åtskilliga gånger hur röstsedlarna ligger fullt synliga för alla som passerar på ett bord i ett förrum till vallokalen. Om flera kommer in samtidigt är det lätt att se vilket partis röstsedlar folk tar. Själv brukar jag ta nästan alla partiers sedlar för att förvilla eventuella nyfikna.
Nu har dock Sverige skärpt sig. Redan till EU-valet 2019 infördes krav på avskärmning så att väljarna ska kunna ta sina röstsedlar utan insyn från andra. Väljarna i årets tre val får nu samma skydd. Och det är bara valnämnden som får lägga ut röstsedlarna på den avskärmade platsen.

Valmyndigheten varnar också kommunerna för ökad risk för sabotage och andra hot mot valprocessen. Redan i 2018 års val inträffade en eller flera säkerhetsincidenter i 39 kommuner, och i EU-valet 2019 63 såna. Det kan handla om stölder av valsedlar, förfalskningar av samtycken, sabotage av valsedlar eller hot och våld i samband med valgenomförandet, men också desinformation.

K-G Bergström, politisk journalist

Valskola 2022
…en artikelserie om det lokala valet och den lokala demokratins betydelse för vår kommun. Vi vill ge en bra grund att stå på inför valet den 11 september, inte minst till alla förstagångsväljare i kommunen.

Med K-G Bergström, legendarisk politisk reporter på SVT under 30 år och utrikeskorrespondent i USA. Samt även skrivande journalist i ett flertal tidningar, bland annat Expressen.

Viktiga datum
18 augusti, budröstning startar.
24 augusti, alla boende i Sverige som har rätt att rösta ska ha fått sina röstkort. Då startar också möjligheten till förtidsröstning.
9 september är sista dagen för kandidater som inte är anmälda av ett parti att samtycka till att ställa upp i valet.
11 september, val! Lokalerna är öppna från klockan 08.00-20.00.

Budröstning
Alla som vill kan ju inte av olika skäl själva lämna sin röst. Sjukdom, funktionsnedsättning, ålder och häktning eller vistelse på kriminalvårdsanstalt berättigar till budröstning.
Budet måste vara minst 18 år och kan vara väljarens barn, barnbarn, make/maka, sambo, föräldrar, syskon, fängelsepersonal och vårdansvariga. Men dessutom måste ett vittne intyga att valet gått korrekt till. Vittnet måste vara närvarande när väljaren i avskildhet gör i ordning sin röst, som ska läggas ner i ett röstkuvert och sen i ett ytterkuvert där budet och vittnet fyller i sina uppgifter och intygar att rösten gjorts i ordning på rätt sätt. Men vittnet får naturligtvis inte kolla vilket partis röstsedel som väljaren stoppar i kuvertet. Budet bör ta med sig sitt röstkort om hen ska lämna rösten i en lokal för förtidsröstning. Valmaterialet (till exempel kuvert) kan rekvireras från Valmyndighet, länsstyrelse eller kommun. Den som är så lyckligt lottad att hen befinner sig i närheten av en lantbrevbärarlinje kan budrösta med hjälp av Postnords lantbrevbärare. Denne eller denna behöver dock inte vara närvarande när väljaren stoppar i sin röst i valkuvertet.