För tre år sedan startade ett nytt utvecklingsarbete för Stiftsgården i Undersvik. I juli 2020 stängde gården för en omfattande renovering men under nästa år öppnas dörrarna igen, i en stor satsning tillsammans med Svenska turistföreningen.

GÅRDEN ÄGS AV Uppsala stift, Svenska kyrkan, och har bland annat fungerat som lägergård för konfirmander sedan 1944. Lena Aune är projektledare för utvecklingsarbetet på Stiftsgården. I Lenas uppdrag ingår bland annat att analysera verksamheten och öka beläggningen – något som tagit längre tid än beräknat på grund av både pandemi och renovering. Renoveringsarbetet är nu inne på sitt andra år och mycket av arbetet har bestått av systemförbättringar, som exempelvis grävning för bergvärme och åtgärder kring ventilation. Samtliga byggnader ska totalrenoveras enligt stiftets miljöpolicy, och i den redan färdigrenoverade Murraygården är all inredning återvunnen.
– Det har varit en krokig resa som inneburit stora investeringskostnader, men nu börjar vi äntligen närma oss målet, säger Lena.

I SEPTEMBER BERÄKNAS avtal skrivas med Svenska turistföreningen, STF, som under 2023 kommer att öppna upp gården för både sina egna och kyrkans målgrupper. Här kommer de kunna erbjuda boende för både självhushåll, läger och helpension med 130 bäddar samt utvecklad konferensverksamhet. STF är en ideell medlemsförening med 246 000 medlemmar över hela landet som arbetar för att ge tillgång till Sveriges natur och kultur. I verksamheten finns idag 250 boenden från norr till söder.
– STF är verkligen en drömpartner, med ambitiösa hållbarhetsmål och goda värderingar. Det blir ett fint giftermål som också kommer ge arbetstillfällen i byn, säger Lena.

Stiftsgården i Undersvik då och nu
Gården byggdes 1855-1856 av sjökapten Edvard Nescher och hans kompanjon, handlaren Adolf Fredrik Bastman. De båda herrarna forslade varor från kuststäderna och drev gården som lanthandel. Efter omkring 30 års affärsrörelse med olika föreståndare överläts 1896 gården till Erik Jonsson. När Erik avled 1942 tog dottern Elin över ägarskapet. En höstdag 1943 fick hon besök av tre förbipasserande cyklister som var intresserade av att köpa gården. Det var folkskollärare Adolf Söderberg, stiftsadjunkt Carl-Adolf Murray och prästen Erik Oldeberg som sökte lägerplats för kyrkans ungdomar. Elin gick med på att sälja gården för 15 000 kronor och erbjöds att stanna kvar som gårdens första husmor. Den 24 januari 1944 öppnade gården i ärkestiftets regi med pastor Carl Adolf Murray som föreståndare. Han bodde där med sin familj i 17 år och satte stor prägel på gårdskulturen. När gården öppnades i kyrkans regi 1944 hade den totalt
600 besökare. Vid 20-årsjubileet 1964 hade gården haft totalt 200 000 besökare. Det bästa besöksåret i stiftsgårdens historia var 1979. 1985 var gården nedläggningshotad på grund av avvikande besökssiffror och dålig ekonomi. Sedan dess har besöksantalet ökat, mycket tack vare populära ungdomsläger och kurser. Åren 1994-1995 genomfördes en stor upprustning av gården. Man valde miljövänliga byggmaterial för ett sunt inomhusklimat där man exempelvis valde
väggisolering av termoträ istället för glasfiber, träreglar istället för stål och målade med ekologisk äggoljetempera samt linoljefärg på väggarna. Vid den tidpunkten användes urinseparerade toaletter där vätskan samlades i stora tankar och spreds på åkrarna av bonden nedanför. År 2019 startade utvecklingsprojektet för ”nya” stiftsgården och i juli 2020 stängde gården helt för renovering. Under 2023 öppnar gården upp igen med Svenska turistföreningen, STF, som driftsansvariga. Den ägs fortfarande av Uppsala Stift, Svenska kyrkan.

TEXT & FOTO: JOHANNA SYRÉN
Den här artikeln publicerades i #Hälsingland Norra 2022-08

Vi når alltid alla
Låt Svart Pist producera din hemsida
Läs Magasin Järvsö