Det går som tåget. Midama Ekonomi i Ljusdal har växt sedan det startades, och vd:n och grundaren Lasse Ottosson, ser ljust även på framtiden.

DET VAR DE TRE barnen som inspirerade till namnet, när Lasse Ottosson startade Midama Ekonomi. Mi Da Ma – Mikaela, David och Marcus. Det som började som ett enmansföretag har i dag 20 anställda, varav två av dem är sönerna David och Marcus.

– Men Mikaela får jag inte med mig, hon studerar freds- och konfliktutveckling med en master inom mänskliga rättigheter – och det är ju rätt bra det också, säger Lasse och skrattar.

Midama Ekonomi är en redovisningsbyrå, som Lasse startade i januari 2004. Han hade då provat att arbeta inom den statliga sektorn, han hade jobbat kommunalt, och han hade varit anställd i ett privat bolag.

– Då tänkte jag att det finns bara en sak kvar att göra, och det var att starta och driva eget.

Han började som ekonomichef på konsultbasis, hyrde helt enkelt ut sig till företag som var för små för att anställa en ekonomichef, men för stora för att bara ha en bok­föringsperson.

– Det finns ett glapp där, så då tänkte jag att den tjänsten kan jag sälja på timme. 

I ETT PAR, tre år gjorde han det, och det rullade på.

– Men så hörde fler och fler av sig och ville ha hjälp med bokföring och att jag skulle göra deklarationer. Mer eller mindre ofrivilligt så blev det så, säger han och ler.

Efter tre år plockade Lasse in sin första anställda. Ytter­ligare en blev det 2009, och den tredje tog Lasse in 2011.

– Ungefär en vart tredje år. 

Men så kom 2013, och Midama skulle bli totalt fem anställda, Lasse själv inräknad. Den gamla lokalen var för trång, så i oktober det året flyttade de till större lokaler. I dag har företaget 20 anställda.

– Vi har byggt ut i flera omgångar, och nu är det trångt igen, jag vet inte riktigt hur vi ska göra, säger Lasse.

Ett angenämt problem. Lasse är otroligt glad över utvecklingen.

– Det känns jättebra, det är jättekul och det har gått jätte­bra. Nyckeln till allt är att vi har så fantastiskt bra personal. Har man bra personal så blir det bra. Jag har försökt vara noggrann vid rekryteringar, och hittills är det bara en som slutat – på grund av flytt till Stockholm.

DET SISTNÄMNDA TROR Lasse har att göra med den goda gemenskapen på Midama.

– Vi tar hand om varandra och ser till att vi har det bra. Det är en fri arbetsplats utan stämpelklocka. Vill man vara med på barnens friluftsdag så är det helt okej att omfördela sin tid. Ger man människor den tilliten så tar de också ansvaret och ser till så att det som ska göras blir gjort. Jag tror att alla i grund och botten vill göra ett bra jobb, det gäller bara att få möjligheten och friheten att göra det på det sätt man vill, säger Lasse.

Man hör att han brinner för sin personal, och människor i stort. Det är kontakten med kunder som han älskar mest med sitt jobb. Att hjälpa andra att lyckas.

Ekonomin i sig är dock också ett stort intresse, som sig bör för en redovisningskonsult.

– Jag har alltid tyckt att det har varit intressant att ”få ihop det”. När det kommer till redovisning så måste det gå ihop. Inte nästan. Det är väldigt logiskt och konkret – och det gillar jag, säger Lasse och fortsätter:

– Men det är ändå mötet med kunderna som är allra roligast. Kontakten man får.

Lasse ser väldigt ljust på Midamas framtid, trots de automatiseringar som görs inom branschen.

– Den rena ”knackningen” av bokföring är på väg att försvinna. Framöver kommer det till mångt och mycket att handla om rådgivning och att hjälpa kunden att ta välgrundade beslut för hur den ska gå vidare i sitt företagande. Den tjänsten kommer aldrig att försvinna, och det är en någonting vi jobbar med mer och mer hela tiden. Det behövs någon som kan tolka siffrorna och hjälpa till att tänka inför eventuella investeringar. Det är dit jag tror branschen är på väg. #

NYA LAGAR 2020

Lasse Ottsson berättar om vad som är bra att tänka på inför det nya året:

  • En stor förändring är att från och med den 1 januari i år behövs det bara 25 000 kronor för att bilda ett aktiebolag i stället för 50 000. Det blir lättare, samtidigt som det är lite riskabelt. Det finns både för- och nackdelar med det, men jag förutspår att det kommer att bildas fler aktiebolag som effekt.
  • Skatter förändras. Arbetsgivaravgifter för unga är ett exempel. Det händer mycket på skatteområdet nästa år, mycket som vi behöver informera våra kunder om. Om de exempelvis ska anställa, så kan det vara värt att tänka på åldern, blir det billigare att anställa en ungdom?
  • Ett tips jag vill ge under det nya året, är att prata med sin redovisningskonsult eller revisor. Prata med någon som är insatt i de lagar och regler som inträder. Man ska aldrig vara rädd för att fråga, hellre det än motsatsen, som kan ge allvarliga konsekvenser. Som företagare i Sverige förväntas man känna till samtliga lagar och regler, även om det är en omöjlighet. I lagens mening är det företagaren som är ansvarig för att lagen efterföljs.

Lasse Ottosson

Ålder: 55 år.
Bor i: Ljusdal.
Familj: Fru, och tre vuxna barn.
Gör: Vd och ägare på Midama Ekonomi i Ljusdal.

Text & Foto: Moa Åhs
Den här artikeln publicerades i #Hälsingland Norra 2020-01

Vi når alltid alla
Låt Svart Pist producera din hemsida
Läs Magasin Järvsö