I Gnarp tar en ny och energismartare förskola form. Tidningen #Hälsingland har pratat med Ingrid Westman från totalentreprenören Friendly Building som levererar Nordanstigs kommuns nya förskolebyggnad.

– Det är viktigt att det finns sådana här kommuner som går i bräschen och visar andra. Nu är det till och med så att andra vill kopiera Gnarp, så det är ju kul, säger Ingrid Westman.

Förskolan som nordanstig kommun och Friendly Buil­ding bygger i Gnarp är ett passivhus. Ett passivhus förklarar Ingrid Westman från Friendly Building drar 70 procent mindre energi än ett vanligt nybyggt hus.

– Så om man tänker på att Sveriges byggnader står ungefär för 40 procent av Sveriges energibehov, så det är väldigt mycket slöseri och vi eldar mycket för kråkorna i det här landet, säger Ingrid Westman.
Men något eldande åt kråkorna blir det inte från den nya förskolans sida eftersom det byggs som ett passivhus.

– Vi har eliminerat alla köldbryggor som är en konstruk­tions del där det läcker ut värme och läcker in kyla. Till exempel en balkong­ eller fönsterinfästning. Alla de detaljerna har man då genomarbetat och sett till så att det finns en beskrivning på hur man gör det där utan läckage, berättar Ingrid och förklarar att det även handlar om bättre isolerade fönster och högre återvinning på ventilationen så man tar till vara på värmen som finns i luften innan man skickar ut den.

– Alla tror att man har mycket tjockare isolering och väggar, men jag skulle säga att vi inte alls har det. Vi tar hem det på de andra punkterna, säger Ingrid. För att kontrollera så att huset är tätt genomför man ett test på huset där en stor fläkt trycker upp lufttrycket i huset. Därefter mäter man för att se om det pyser ut någonstans. Om det gör det så ser man till att täta.

– Det är viktigt att huset är tätt. De är de otäta husen som gör att det läker ut så mycket värme och det är även där man brukar få fuktproblem eller mögel, förklarar Ingrid. FÖRSKOLAN SOM I grunden blir ett passivhus blir med solcellerna som installeras på taket ett plusenergihus, vilket innebär att det kom­mer generera mer energi än vad det behöver. Vid överskott delar förskolan med sig av elen till skolan och den har även ett batteri som lagrar energin från solcellerna.

– Det innebär att förskolan kan sälja el när det är trångt på elnätet och köpa el när det finns ett överskott och på så vis kapa effekttoppar och få billigare el. Så det bli också en stor ekono­misk besparing och samhällsnytta, säger Ingrid. Förskolan i Gnarp står även modell för den bok Ingrid arbetar på och kommer dela ut på alla förskolor de bygger. – Jag håller på att skriva en sagobok om huset, ihop med en arkitekturpedagog och barnboksillustratör, för att förklara för barnen hur det funkar på ett lättsamt sätt och det är även så många vuxna som inte förstår det här. Så jag tänker att om jag ger dem en sagobok så kan de kanske ta till sig frågan på ett annat sätt, berättar Ingrid och fortsätter: – Alla får samma bok och de kommer absolut att känna igen sig, men Gnarp kommer känna igen sig mest. #

Text & Foto: Alicia Mårtensson
Den här artikeln publicerades i #Hälsingland Norra 2022-01

Vi når alltid alla
Låt Svart Pist producera din hemsida
Läs Magasin Järvsö