För många kan det kännas som en tät och snårig djungel när man ska välja elavtal. Vad är egentligen vad och hur ska man tänka när man väljer sitt elavtal? 

Vi har rådfrågat Malin Eriksson, elhandelschef, och Annica ­Persson, elsäljare och kundtjänstadministratör på Helsinge Elhandel. 

Vad ska man tänka på när man väljer elavtal? 

Malin: Dels ska man tänka på att utgå från sina egna förutsättningar. Hur bor du? Har du stor eller liten förbrukning? I slutändan är det den egna ekonomin som ska styra vilket avtal du väljer. Tycker du att du har utrymme att chansa även om det skulle bli en vinter med höga elpriser kan du ta ett rörligt avtal. Men vill du vara trygg och säker och veta vad du har för kalkylerad kostnad så är det smart att välja ett fast pris på längre sikt. 

Annica: Bor man i lägenhet och har en liten förbrukning påverkar prisvariationerna på rörligt avtal inte så mycket. Det vanliga är att lägenhetskunder har rörligt elavtal och villakunder med eluppvärmning fast elprisavtal.

Vad betyder ursprungs­märkt el? 

Annica: Ursprungsmärkt el talar om från vilken energikälla och produktionsanläggning elen köps in ifrån. Gör man inget val av energislag får man hos oss en mix av de tre kraftslagen vi köper in, men man kan göra ett val att enbart ha sol, kraftvärme eller vatten i sitt elavtal. 

Malin: Det produceras varje år olika mängder av ursprungsgarantier och elhandlarna kan köpa dessa direkt av elproducenterna eller via mäklare. Giltigheten på en ursprungsgaranti är 13 månader, därefter faller den bort från marknaden. Om behovet av en viss ursprungstyp tar slut så måste man komplettera med annan el. Alla elhandlare erbjuder inte el som är ursprungsmärkt, men som Annica säger gör vi det. Om en elhandlare marknadsför sig med att ha exempelvis enbart vatten i sin elleverans måste denne köpa in motsvarande antal ursprungsgarantier och deklarera detta. Jag brukar likna det med att det finns ett antal ursprungsgarantier i en pott och därefter kan alla intressenter handla dessa så länge det finns ett utbud. 

Vad är lokal el och varför ska man välja det? 

Malin: Lokalproducerad el innebär för vår del att vi köper in ursprungsmärkt el såsom vattenkraft från Voxnan, den förnybara elen från kraftvärmeverket i Bollnäs och solel som produceras runt om i Hälsingland. Att välja lokalproducerad ursprungsmärkt el är bra för den som vill handla lokalt och närproducerat. Förutom detta är det många som ser det lokala elbolaget som nära och lätt att kontakta eller besöka vid behov. Dessutom gynnar detta den lokala näringen.

 Stämmer det att det är billigare el på natten? 

Malin: Ja det brukar vara det. För att få ut största nyttan av detta ur ett förbrukarperspektiv är det bäst att teckna ett rörligt elavtal med timmätning. Ett exempel kan vara en kund som har solceller och producerar stor del av sin egen elförbrukning på dagtid under den ljusare delen av året, man kan då få ner elpriset på ett lägre snitt då den förbrukning som sker på kvälls-/natte­tid oftast kostar mindre än vad elförbrukningen kostar under dagen. Passar man dessutom på att köra tvätt- och diskmaskin, varmvattenberedare och eventuell laddning av bil på kvällar/nätter kan det göra ekonomin ännu bättre. Men det är av vikt att konsumenten är aktiv och håller koll för att det ska bli en betydande skillnad än att inte ha denna timprissättning.

Vad är Schysst elhandel? 

Malin: Det är en certifiering där elhandlaren certifierar sina säljaktiviteter, vilket bidrar till att kunder ska kunna lita på sitt elhandelsföretag. Det är 18 olika kundlöften som man behöver uppfylla och ett oberoende certifieringsorgan utför certifieringen. Det har varit väldigt mycket ”fulsälj” inom branschen och det är det man vill komma bort ifrån med det här. Har man tecknat avtal med ett företag som har certifieringen kan man känna sig trygg med att det inte gömmer sig några oväntade poster i avtalet. Så vill man vara säker när man väljer elhandelsbolag så ska man hålla utkik efter denna certifiering. 

Vad gör att elpriset varierar? 

Malin: Det är flera faktorer som påverkar elpriset. Dels har det att göra med den hydrologiska balansen, det vill säga hur mycket vatten som finns i snö- och vattenmagasinen i norden, men det är även faktorer som hur mycket vindkrafts- och vattenkraftsanläggningar det finns i våra elområden. 

Som du förstår så är det vädret som påverkar dessa anläggningar, regnmängder, temperatur och vind. Det är främst dessa faktorer som påverkar elpriserna i vårt elprisområde. Elområde 2 – Sundsvall sträcker sig från Skellefteälv ner till oss i Hälsingland. Det har under hösten varit stora prisvariationer mellan våra elområden i Sverige. I Skåne (Elområde 4) har det faktiskt varit mer än dubbelt så dyrt rörligt elpris mot vad vi har här i vårt område. Det är flera faktorer som påverkat detta, dels bristen av produktion i dessa områden, kärnkraften har varit under revision till viss del, man har stängt ner några reaktorer samt att det finns överföringsbegränsningar mellan de olika elområdena. 

Måste man teckna elavtal? 

Malin: Nej, men man kan tjäna på att göra det. Om man inte tecknar ett elavtal när man flyttar in på en ny adress/anläggning får man en anvisad elleverantör och oftast är det inte det mest förmånliga priset. Man bör alltid göra ett aktivt val, även om det bara är att man byter från anvisat elpris till ett vanligt rörligt elprisavtal så kan det löna sig.

Vad är de fasta kostnaderna på elräkningen? 

Malin: De fasta priserna är något som många blandar ihop. Vanligast är att kunder tänker på den fasta elnätsavgift som elnätbolaget tar ut. Det är en kostnad som inte går att påverka mer än att se över vilken säkringsstorlek man har och om man verkligen behöver den storleken. Den avgiften ligger för en villa vanligtvis mellan 4 000 och 6 000 kronor per år.

Annica: Det kan även finnas fasta kostnader hos elhandelsföretagen, men då rör det sig istället om mellan 250 och 600 kronor om året. Vanligtvis handlar det om en administrativ avgift. Vissa elhandlare erbjuder också försäkringar av olika slag som kan göra att den totala elkostnaden blir ganska hög i förhållande till den förbrukning kunden har. Ofta kan det finnas förbehåll i sådana typer av försäkringar, så mitt tips är att kolla upp detta innan man tecknar en sådan tilläggsförsäkring.

Vad finns det för olika avtal och vad innebär de? 

Annica: Hos oss finns det rörligt-, fast-, vinterpris- och rörligt timprisavtal. Rörligt pris baseras på Nordpools snittpris månadsvis. Rörligt pris per timme baseras på Nordpools elpris per timme och kundens egna förbrukning per timme. Fast pris är ett pris som bestäms för en längre tid framöver och som baseras på vad man tror snittpriset ligger på under ett eller flera år framöver. Vinterpris är ett fast pris under vinterperioden och rörligt resterande del av året. #

Helsinge Elhandels tips för att spara energi

• Sänk värmen inomhus. Det är vanligt att man har onödigt varmt i sitt hem. 23-24 grader är inte ovanligt och riktvärdet ligger på 20-21 grader. Minskar man en grad kan energianvändningen minska med fem procent. Så minskar du tre grader är det 15 procent lägre energi­användning (beroende på vilket sätt du värmer upp med så klart). 

• Se över tätningslister på fönster och dörrar, det är ett enkelt och billigt sätt att spara energi. 

• Stäng av alla apparater riktigt och dra ur laddare. 

• Ställ in rätt temperatur i kyl och frys. Det optimala är fyra grader i kylen och minus 18 i frysen, då mår både maten och energi­användningen bra. 

• Minska graderna på tvättmaskinen. Många tvättmedel är idag effektiva redan vid 40 grader.

Text: Alicia Mårtensson Foto: Anette Olpers & Envato Elements

Den här artikeln publicerades i #Hälsingland Norra 2021-10

Vi når alltid alla
Låt Svart Pist producera din hemsida
Läs Magasin Järvsö