Det finns mycket man själv kan göra för att spara in på naturens resurser, små saker som gör skillnad. Här berättar Pär Norberg som jobbar på Tekniska förvaltningen i Hudiks­ vall för Tidningen Hälsinglands läsare vad man kan göra för att leva lite miljövänligare.

Som det bekant heter blir många bäckar små en stor å och att kunna leva lite miljövänligare och att vara med och spara på jordens resur- ser känns naturligtvis bra. Eftersom vi vistas i hemmet i princip varje dag är det bra att börja att se över vad man kan göra där.

Pär Norberg jobbar på Tekniska förvalt- ningen, avdelningen avfall, och menar att en bra start är att planera sina inköp noga.

– Det är bra att tänka efter innan man handlar, om man verkligen behöver det. Man ska även undvika att handla billigare saker av dålig kvalitet som snabbt åker i soporna.

När det kommer till att köpa saker kan man också först fundera om det finns någon att låna eller hyra av eller kanske köpa begagnat.

En annan viktigt punkt är att också att mi- nimera matinköpen.

– Det slängs otroligt mycket mat idag, vi kö- per och lagar helt enkelt mer än vad vi äter upp.

Rätt sopa i rätt tunna

Farligt avfall som elektronik, kemikalier, batte- rier och så vidare är förödande när det hamnar i soptunnan, ändå är det en del som kastas där.

– Vi ser att det förekommer en del farligt avfall i det som slängs som hushållssoporna och det är väldigt tråkigt. I våra plockan- alyser förekommer det farligt avfall men i små mängder. Folk är också överlag ganska dåliga på att sortera förpackningar som plast, papper, glas och tidningar, då över 30 procent i restavfallskärlet är förpackningar.

I Hudiksvalls kommun liksom flera andra kommuner i Hälsingland använder man sig av sorteringsguiden, den finns på nätet. Där kan man få råd och tips gällande hur och vad man bör sortera. För att få en smidig och snabb sortering i hemmet kan man använda sig av praktiska sorteringspåsar som finns att köpa i butik. De flesta har idag de bruna soptunnorna utanför sitt hus och kan sortera ut matavfallet men för dem som inte har dem går det bra att göra en hemkompost, den måste dock vara skadedjurssäker och ska anmälas till miljö- kontoret.

– Jag bor i Nordanstig och vi har inte fått någon brun tunna ännu men jag har hem- kompost istället och det blir en otroligt fin och brun jord av den.

Finns det några övriga tips du kan ge om man vill bli mer miljövänlig i hemmet?

– Innan du slänger saker kan du fundera
på om det går att återbruka genom att sälja eller ge bort. Vi ser att återbruk ökar hela ti- den. Överlag ser vi att varje enskild person blir bättre på att sortera och tänka miljövänligt och man hittar hela tiden tekniker i samhället som gör det enklare.

Checklista för ett klimatsmarare hem:

  • Tänk efter innan du handlar, både mat och prylar.
  • Handla med kvalitet.
  • Minimera matinköpen och laga inte mer än du äter upp.
  • Sortera ur farligt avfall. Återvinningscentraler och vissa butiker tar emot den här typen av avfall.
  • Använd de bruna påsarna för mat- avfall eller gör en egen kompost.
  • Återbruka mer, hyr eller låna saker.
  • Sortera förpackningar och släng i återvinningscontainrar.

Text: Jenny Olsson Foto: FTI
Den här artikeln publicerades i #Hälsingland 2019-08

Vi når alltid alla
Låt Svart Pist producera din hemsida
Läs Magasin Järvsö