Att plocka isär
en bil på rätt sätt

Samuel hamnade i branschen mer av en slump, medan Gowend har skruvat bilar ända sedan han var liten.

BOLLNÄS || 96,8%. Så mycket återvinns av bilarna som Bollnäs bilåtervinning tar emot. På plats i verkstaden demonteras bilarna och sedan sorteras allt material. Många av delarna går att återanvända och de har därför ett brett utbud av reservdelar.

När en bil tjänat sitt syfte och inte längre är rullbar sa man förr att de skrotades. Idag finns regelverk och krav på återvinning och att allt hanteras på rätt sätt miljömässigt. Det är vad Samuel Friberg och kollegan Gowend Hajo sysslar med om dagarna. Samuel har jobbat över tjugo år i branschen och 2013 startade han Bollnäs bil­återvinning. Något som egentligen var ganska otippat då han själv inte är ett dugg intresserad av bilar.
– Jag hade en affärsplan, i en helt annan bransch som inte har med det här att göra. Och så hör jag mig själv säga på Arbetsförmedlingen att ”jag ska starta en bildemontering”, berättar Samuel och fortsätter:
– Sa jag det? Då var det ju bara att köra. Jag ville i alla fall prova och se om det gick.

Men att det skulle komma att ställas högre krav på miljötänk i branschen var något han förutsåg, och redan 2015 certifierades verksamheten utifrån krav på miljö, arbetsmiljö och ergonomi.
Så vad händer egentligen på en bil­återvinning?
När bilen kommer till verkstaden så utfärdas först ett mottagarbevis. Sedan tas bilen direkt in på dränering där alla vätskor och farliga ämnen tas bort. De spränger airbags och plockar ur glasrutor. De delar som fortfarande är kuranta tas till vara på och lagras som reservdelar. Efter det blir bilarna stående en tid i väntan på att pressas. I Sverige finns två, tre stycken mobila pressar som åker runt. Det är stora, tunga och kraftiga maskiner.
– Ofta så används bilarna även som övningsobjekt för räddningstjänsten att öva på att klippa, fingera olyckor och så, förklarar Samuel.

Allt material sorters i olika ­containrar som sedan hämtas av Stena recycling för att hanteras på ett ­korrekt sätt.
– Vi är helhetskund till Stena och då blir saker och ting betydligt enklare, att man samarbetar ganska tätt, säger Samuel.
Som bilägare är det viktigt att kolla upp att det är en miljömässigt godkänd demontering man lämnar sitt fordon till, menar Samuel. Det finns många oseriösa aktörer som inte följer det regelverk och lagkrav som finns.
– Det är budskapet vi vill skicka med, kolla efter en auktoriserad bildemontering. Man kan alltid ringa och rådfråga, så får man hjälp att hitta rätt. #

Alla steg i processen dokumenteras och alla delar märks upp.

Samuel Friberg & Gowend Hajo

Ålder: 50 och 44 år.
Bor: Bollnäs.
Familj: Samuel är gift och har två barn. Gowend har fru och tre barn.
Gör:
Samuel: Delägare i Bollnäs bilåtervinning.
Gowend: Demonterare på Bollnäs bilåtervinning.

Text & foto: Helene Östlund
Den här artikeln publicerades i #Hälsingland Södra 2024-05

Vi når alltid alla
Låt Svart Pist producera din hemsida
Läs Magasin Järvsö