Fredrik Puranen är värdepappersmäklare på Hälsinglands Sparbank i Hudiksvall. Det betyder att han kan det här med aktier. Vi tog oss ett snack med honom och satte ihop en liten aktieskola till er ­läsare. Kanske har du funderat på att spara i aktier, men inte vågat ta steget? Här går vi igenom steg för steg hur du kommer igång, reder ut vanliga begrepp som kan dyka upp och tittar på om det finns några fel du kan begå!

Aktieskolan steg för steg
1 Hur ska pengarna förvaras? På traditionellt vis med 30 procents vinstskatt eller i ett ISK som schablonbeskattas?
– Investeringssparkontot kom för några år sedan och har för de flesta förenklat och förändrat hur vi sparar våra pengar. Att spara i fonder och aktier inom ISK är det mest vanliga sparsättet.

Fördelar/nackdelar:
• Ett ISK schablonbeskattas efter en förväntad avkastning på pengarna, vilket gör att du inte behöver deklarera köp och försäljningar i ett ISK, de dyker upp automatiskt på deklarationen som en ränteintäkt.
• En nackdel med ISK är att även om du går minus så måste du betala skatt, det behöver du inte i det gamla systemet.

2 Bestäm dig för hur mycket pengar du har att lägga på aktier. Hur mycket pengar kan du avvara i fem år? Det är bland det första en värdepappersmäklare skulle fråga dig. De pengar du vill köpa aktier för bör du kunna klara dig utan under de närmaste fem åren.
– Det kan så klart alltid ske oförutsedda saker, men det är en riktlinje!

3 Fundera på om du faktiskt vill köpa och sälja dina aktier själv, eller är aktiefonder ett bättre val för dig?
– Har du till exempel ingen jättestor budget eller ett månadssparande så kan fonder vara det smartare valet för att få en bättre diversifiering. Har du en större budget kan direktägda aktier vara någonting för dig. Likaså om du har ett intresse för aktier, tycker det är spännande att läsa årsbokslut och går igång på bra affärsidéer. Det kan också kännas bra att satsa på aktier i ett bolag som du tror på.
Fördelar/nackdelar:
• Genom att köpa en fond får du direkt en spridning på dina aktier. Du köper en fond, men får 30, 50 eller kanske 100 aktier.
• Nackdelen med fonder är att det är någon annan som väljer vilka aktier du får.
• Fördelen med aktier är då tvärtom, att du själv väljer vilka aktier du vill köpa – och sälja.
• Nackdelen med direktägda aktier är att du själv måste ha koll på när de ska köpas, vilka, hur många och när de ska säljas.
• En fördel med direktägda aktier är att du får utdelning i form av pengar på kontot. Vinst i fonder placeras om direkt i fonden.
• Direktägda aktier kommer med ett courtage när du köper och säljer. I en fond har du i stället en förvaltningsavgift. Du betalar för varje dag du äger fonden, men det finns ingen avgift när du köper och säljer.
• Direktägda aktier tillåter dig att vara aktiv i ­bolaget. Du får gå på årsstämmor och vara med och påverka bolaget.
• En fördel med direktägda aktier är att du kan äga aktier i mindre bolag än de du får tillgång till via fonder. Du kan alltså till exempel kliva in som aktieägare i ett tidigare utvecklingsskede.
• Fördelen med fonder jämfört med aktier är att det blir lättare att placera på utländska aktiemarknader jämfört med att direktäga aktier.

4 Om du valt att äga aktier via fonder: Nu är det dags att välja fond, eller kanske fonder. Vilka passar dina syften bäst? I grova drag finns det tre typer av fonder: passivt förvaltade, aktivt förvaltade och aktivt förvaltade blandfonder.
– Det finns några grundläggande frågor en placerare bör ställa sig. På vilket sätt vill jag att mina sparade pengar ska påverka den ekonomiska utvecklingen? Är hållbara placeringar viktigt? De flesta fonder har numera ett hållbarhetsbetyg från Morningstar för att underlätta val av hållbara fonder. Är det någon bransch jag inte vill placera pengar inom? Här används begrepp som etiska fonder. Är det någon region eller något land som jag tror mer eller mindre på? Hur pass aktiv vill jag själv vara i att göra omplaceringar? Någonting att tänka på generellt är att även om du inom en fond ”får” många aktier och en bra riskspridning så bör du också välja fonder så att du får en bra geografisk spridning.

5 Om direktägda aktier: Nu gäller det att välja vilka bolag du vill satsa dina pengar i. Här är det viktigt att tänka på diversifiering.
– En grund som vi värdepappersmäklare brukar gå efter är att du bör äga aktier i minst tio olika bolag i olika storlekar, spridda över olika branscher. Då har du en bra diversifiering och det gör att riskerna med ditt aktieägande minskar. Faller kursen inom en bransch så påverkas inte hela din portfölj. Här brukar vi prata om bolagsrisk och marknadsrisk. Äger du aktier i två olika bolag, så är bolagsrisken hög. Faller kursen i ett av bolaget så drabbas stor del av din portfölj. Har du i stället elva eller kanske till och med tolv aktier så närmar du dig marknadsrisken. Då påverkas din portfölj i större utsträckning av exempelvis konjunktur, världshändelser, räntor och tillgång på råvaror och kapital. Tio bolag är ett bra riktmärke för en bra balans mellan de två riskerna. Ett tips är att kolla olika aktieanalytikers rekommendationer av de aktier du är intresserade av. För de större och mer handlade bolagen så finns det ofta flera analytiker som har en rekommendation och riktkurs för aktien. Sedan gäller det även att inte bara ha aktier från en bransch då dom har en tendens att utvecklas på liknande sätt. Du blir då mindre sårbar för händelser likt IT-kraschen vid millennieskiftet och finanskrisen 2009 där vissa branscher fortsatt har svårt att ta igen förlorad mark mot övriga börsen. En annan devis som kan vara värd att fundera på är finansprofilen Warren Buffets grundfilosofi, att bara köpa aktier i bolag som jag förstår vad dom gör och att vara en långsiktig investerare. Om du inte förstår hur bolaget tjänar pengar kan det vara svårt att avgöra hur olika omvärldsfaktorer påverkar aktiens framtida utveckling.

6 Om du har valt att direktäga och nu har köpt aktier så behöver du fundera över hur länge du ska ha dem. När är du nöjd?
– Här finns det olika strategier. Antingen kan man bestämma sig för att man ska sälja när aktien har nått ett visst värde, alternativt om den gått ner visst mycket. Annars kan man köpa en aktie och så får den ligga kvar i många, många år. Kanske till pensionen? Det som styr där är, när behöver du pengarna? Sen kan ju allt i livet hända. Plötsligt kanske det har stigit med 50 procent och du vill använda pengarna till en resa nästa år. Då kan man göra det. Över tid har man sett att aktiemarknaden har gett bäst avkastning om man har ett långsiktigt perspektiv på sitt sparande. Exempelvis till pension, till en bostad eller till barnen.

Kan man göra fel?
Det kan man göra. Det finns lite olika saker som kan gå snett. Fredrik förklarar några av de vanligaste här nedan:
• Kursmanipulation: Nu halvgissar jag lite, men framförallt när det gäller mindre bolag där det inte är lika mycket handel (runt några enstaka miljoner i börsvärde) så är det nog inte så ovanligt att man köper en aktie och så går man ut på sociala medier och säger att det är en riktigt bra aktie. Det är kursmanipulation eller otillbörlig marknadspåverkan som det egentligen heter. Det är lite svårt att bevisa, men det är inte helt ovanligt och man ser det lite då och då i olika forum.
• Insiderbrott: Om exempelvis någon i ledningen på Ericson vet att det ska göras ett stort inköp så får man inte agera på den informationen innan ett pressmeddelande gått ut. Sitter man inte i ledningen för ett större bolag så ska man passa sig lite för tips från bekanta i ledande positioner. Det kan vara lite känsligt. En grundregel inom aktiehandel är att alla ska ha möjlighet till samma information som alla andra när man köper och säljer.
• Handel mellan egna depåer: Detta är ett område där jag vet att det finns en del fällande domar. Man kan äga flera aktiedepåer, och det man måste komma ihåg är att man inte får köpa och sälja aktier mellan två depåer som man själv äger.

– Det finns egentligen inte så mycket fel man kan göra rent juridiskt. Aktiemarknaden är en säker plats att befinna sig på och man behöver inte känna sig orolig för juridiska konsekvenser. Sen kan man så klart förlora pengar…

Vad kostar en aktie?
– Allt från 2 öre till 2 000 kronor. Det styrs av aktie­kursen samt hur många aktier det finns i bolaget. Det går inte att titta enbart på aktiekursen. Det vanligaste sättet att värdera ett bolags aktier är att använda sig av ett så kallat P/E-tal (prize earnings). Det är aktiepriset delat med vinsten per aktie. P/E-tal på 40 är till exempel dyrare än P/E-tal på 5. Du betalar 40 gånger vinsten. Om man vill jämföra två bolag som är värda lika mycket så kan man tänka på att det bolag som har färre aktier kommer att ha en högre kurs. #

Fredrik Puranen
Ålder: 43 år.
Bor: Hudiksvall.
Familj: Fru och två barn.
Gör: Värdepappersmäklare och rådgivare på Hälsinglands Sparbank.

Text & Foto: Moa Åhs
Den här artikeln publicerades i #Hälsingland Södra 2021-01


Ordlista

Marknadsrisk: Risken för förlust på grund av att marknaden som helhet rör sig på ett ofördelaktigt sätt till följd av olika händelser i världen. Ett presidentval i USA kan exempelvis vara en sådan händelse. Den lägsta risken att äga aktier är marknadsrisken, den kommer du aldrig undan. För att komma nära marknadsrisken och minska bolagsrisken (förklaring nedan) rekommenderas minst tio aktier spridda över olika branscher.

Bolagsrisk: En enskild aktie går dåligt. Detta kan man väga upp genom att äga runt tio aktier. Portföljen blir därmed inte lika känslig för bolagsrisk. För varje nytt bolag du adderar till totala antalet bolag i portföljen kommer du närmare marknadsrisken. Efter cirka 15 olika bolag blir minskningen i total risk relativt liten för varje ytterligare bolag du köper.

Beta: Beta är ett nyckeltal som används som riskmått och anger hur mycket priset på en aktie har svängt upp och ner historiskt i förhållande till börsen. Syftet är att få en fingervisning om hur mycket aktien kan komma att svänga i framtiden. Ett beta på 1,0 betyder att den enskilda aktiens svängningar går hand i hand med börsens dito.

Nyemission: Ett företag kan erbjuda nya och befintliga aktieägare att teckna nya aktier i företaget. Detta för att få in mer kapital till företaget. Vid en nyemission erbjuds ofta aktierna till ett lägre pris än vanligt för att locka till investeringar i bolaget.

Optioner: Att handla med optioner är att handla om rättigheter att köpa eller sälja aktier. En option är ett avtal mellan en köpare och en säljare. För en köpoption köper man rätten (inte skyldigheten) att köpa ett förutbestämt antal aktier till ett förutbestämt pris vid en förutbestämd tidpunkt i framtiden. Om man köper en säljoption köper man rätten (inte skyldigheten) att sälja ett förutbestämt antal aktier till ett förutbestämt pris vid en förutbestämd tidpunkt i framtiden. Det kan innebära en vinst eller förlust för endera parten beroende på hur kursen ligger vid den exakta tidpunkten. Handel i optioner innebär en högre risk än handel i aktier.

Bull-marknad och bear-marknad: Bull-marknad kallas det när man tror på en uppgång på marknaden. Bear-marknad kallas det om man tror på en nedgång på marknaden.

Split och omvänd split: En split gör oftast när kursen blivit för hög. Antalet aktier delas i flera, mindre delar. Varje akties nominella belopp sjunker med motsvarande del. En omvänd split görs om kursen blir för låg. Flera aktier läggs ihop till en aktie och kan göra att aktierna blir mer attraktiva och enklare att handla med (Ericsson gjorde detta på 2000-talet under IT-kraschen).

Teckningsrätter: En teckningsrätt är ett värdepapper som ger en rätt att teckna aktier vid en nyemission. Innehavaren av teckningsrätten erbjuds att köpa ett visst antal aktier i ett visst företag till ett givet pris på en given tidpunkt i framtiden.

ISK: Investeringssparkonto är en sparform där du inte skattar för vinsten från dina aktier eller fonder. Du betalar i stället en årlig skatt (schablonskatt) som baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar. Detta måste du göra oavsett om du går med vinst eller förlust. Du kan ta ut pengar från kontot utan att behöva betala skatt för det uttagna beloppet.

Courtage: Courtage är en avgift du betalar till din bank för att köpa eller sälja en aktie. Avgiften kan tas ut procentuellt eller som en fast summa.

Likviditetsrisk: Detta är risken att inte kunna sälja dina aktier till ett rimligt marknadspris om du skulle vilja eller behöva, för att omsättningen i aktien är för låg. Ett exempel är om du skulle ha 10 000 aktier i ett bolag som du har köpt över tid och den dagliga omsättningen på aktiemarknaden är 2 000. Om du skulle behöva sälja hela ditt innehav så kommer du att påverka kursen negativt väldigt mycket då det inte kommer att finnas tillräckligt många köpare till ”rätt” pris. Risken är att du inte kommer att kunna sälja ditt innehav eller inte få rimligt marknadspris för dina aktier.

P/E-tal: Ett vanligt nyckeltal för att värdera en aktie. Det talar om hur många gånger årets vinst jag får betala för aktien. Om en aktie kostar tio kronor och bolaget gör två kronor i vinst per aktie så hamnar P/E-talet på fem. Det innebär att det tar bolaget fem år (sett till dagens vinstnivå) att tjäna in pengarna som aktien handlas till nu. Snittet på börsen ligger runt 14. Ett bolag som har ett högre tal än snittet kan vara övervärderat och tvärtom. Att köpa aktier i ett bolag med lägre P/E-tal än konkurrenterna kan vara en strategi så till vida att du verkligen tror på bolaget i fråga. Bör främst användas för att jämföra bolag inom samma bransch då olika branscher har väldigt olika förutsättningar (till exempel PEAB vs. Skanska och inte ICA vs. Skanska).

Vi når alltid alla
Låt Svart Pist producera din hemsida
Läs Magasin Järvsö